0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

Projekcia

 • Architektonické štúdie a vizualizácie.
 • Návrh interiérov a exteriérov budov.
 • Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné a územné konanie.
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.
 • Zabezpečenie elektroinštalácií objektov.
 • Zabezpečenie statických a dynamických posudkov stavieb.
 • Zabezpečenie kompletného energetického certifikátu budov.
 • Zabezpečenie zhotovenia vykurovania.
 • Súhrnné spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavebných objektov realizovanej stavby.
 • Ostatné práce.
 • Pomoc pri prerokovaní spracovaných štúdií.
 • Pomoc pri spracovaní zámerov výstavby podľa požiadaviek zákazníka.
 • Zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudácií stavieb, služby spojené s katastrom nehnuteľností.

Prepočty nákladov stavieb

Ide o predbežný odhad ceny pre lepšiu orientáciu pri vymedzení investičného zámeru, jedná sa o prvý nepresný odhad ceny stavby a od skutočnej ceny sa môže líšiť, keďže v konečnom dôsledku závisí od použitých materiálov, technológií, priebehu výstavby a štandardu vybavenia.

Rozpočty stavieb

Určuje presnejšie náklady na stavbu na základe objemových a plošných výmer a je nápovedou pri rozhodovaní o ďalších investíciách do stavby.

Položkové rozpočty

Dokument, ktorý najpresnejšie stanovuje rozpočet, na základe ktorého je stavba fakturovaná a realizovaná. Dokument obsahuje výkaz výmer určujúci výpočty množstva materiálov a rozsah jednotlivých stavebných prác na základe projektovej dokumentácie.

V tomto rozpočte sa väčšinou neuvádzajú zariaďovacie predmety, svietidlá a ich príslušenstvo a povrchové úpravy, pretože ich cena sa rádovo môže líšiť o stovky eur v závislosti od zvoleného štandardu.

Slepé rozpočty stavieb

Predstavuje súpis prác doplnený o výkaz výmer, ktorého cieľom je určiť druh a množstvo prác ako aj dodávok a ďalších služieb, ktoré sú potrebné pre zhotovenie stavby. Podkladom sú technické špecifikácie stavby, zahŕňajúce technické a užívateľské štandardy stavby.

Ponukové rozpočty stavieb

Tento druh rozpočtu vypracováva záujemca o danú zákazku na základe slepých rozpočtov, projektovej dokumentácie a dodacích podmienok.

Projekcia